O nás

Angel Real Estate s.r.o. je realitno – poradenská spoločnosť, ktorej portfólio je zamerané na poskytovanie komplexných služieb v rámci predaja nehnuteľností privátnych klientov, komerčných nehnuteľností ako offices, administratívnych komplexov…
Naším hlavným cieľom je získanie exkluzívneho zastúpenia klientov pri predaji ich nehnuteľností, s cieľom čo najefektívnejšieho a právne transparentného procesu predaja prostredníctvom našej spoločnosti.
Kladieme dôraz nie na kvantitu, ale na kvalitu, čo je možné dosiahnuť len pri exkluzívnom zastúpení, na základe ktorého sme schopní poskytnúť klientom, či už na strane majiteľov nehnuteľností, alebo na strane záujemcov, kúpu, predaj, či prenájom, poskytovanie služby na vysokej profesionálnej úrovni s ohľadom na možnosti, požiadavky alebo momentálnu životnú situáciu klientov. Zámerom tejto formy je ušetriť čas našim klientom, poskytnúť im všetky potrebné a dostupné informácie, zabezpečiť efektívnu prezentáciu nehnuteľností s pravdivými informáciami o predávanej nehnuteľnosti, kvalitnou fotodokumentáciou, obhliadky, zabezpečenie výhodného financovania nehnuteľností prostredníctvom profesionálneho finančného poradcu, znalecký posudok, kúpne zmluvy formou notárskej zápisnice – najbezpečnejší spôsob prevodu nehnuteľností, zabezpečenie notárskej úschovy vlastných finančných prostriedkov, zabezpečenie potrebných úkonov na príslušnom katastrálnom odbore, odovzdanie nehnuteľnosti a prehlásenie odberateľov energií…

Garantujeme profesionálny prístup realitných konzultantov. Naši klienti ocenia ušetrený získaný čas, odbornú znalosť nášho tímu. Svoju povesť budujeme poctivo krôčik po krôčiku. Iba serióznosťou a zmyslom pre detail dokáže realitná spoločnosť nepripustiť možnosť podvodu. Naša firma Angel Real Estate s.r.o. Vám odporučí to, čo hľadáte vy, nie to, čo chce predať niekto iný. Zabezpečíme obchod od A po Z, na svojich klientov netlačíme, ale informujeme ich, v konečnom dôsledku rozhoduje vždy klient.

Kúpa a predaj nehnuteľnosti je investičný proces a nie každý z nás má skúsenosti a dostatočnú odbornú znalosť s takýmto procesom. Využiť služby externého partnera pri tomto investičnom procese je strategické rozhodnutie…

Nothing to display