Prečo výhradné zastúpenie

Naša spoločnosť poskytuje služby klientom na základe výhradného zastúpenia našich pri predaji  ich nehnuteľností.

Hlavný dôvodom tohto systému sú nasledovné aspekty:

  • Nehnuteľnosti  sa venuje osobitný  realitný  konzultant prednostne

Dôsledná príprava a spracovanie informácií o predávanej nehnuteľnosti ako po technickej tak právnej stránke

Kvalitná fotodokumentácia, video  –  celková prezentácia nehnuteľnosti

Presný popis a charakteristika nehnuteľnosti

Realitný konzultant má priestor na osobitné a podrobné oboznámenie záujemcu s nehnuteľnosťou

Cenová politika predávanej nehnuteľnosti je závislá od spoločných konzultácii a odporúčaní s majiteľom. Nehrozí nezávislí pohyb ceny, ktorý je spôsobený ponukou vo viacerých realitných kanceláriách, kde tento proces je veľmi zložité kontrolovať a má to veľmi negatívny dopad na  vnímanie nehnuteľnosti zo strany kupujúcich

Spoločnosť má garantovanú odmenu, čo znamená že má záujem investovať do činností súvisiacich s predajom a vynaložiť maximálne úsilie pre spokojnosť klienta. Tento efekt sa odzrkadľuje aj na druhej strane čo znamená, že dochádza k vzájomnej spokojnosti zúčastnených strán

Celý dej predaja, zmeny v predaji a všetky dôležité aspekty konzultuje realitný konzultant s klientom

Zabezpečený kvalitný právny servis s partnerským notárskym úradom, kúpne zmluvy sú vypracované formou notárskej zápisnice – najbezpečnejší spôsob prevodu nehnuteľnosti

Komplexný servis  pri príprave predaja, procese predaja  až po finálnu fázu odovzdania nehnuteľnosti

Osobitný konzultant poskytuje klientovi pravidelné štatistiky vývoja predaja, sledovanosť predávanej nehnuteľnosti zo strany kupujúcich, konkurencie a podobné aspekty, ktoré majú vplyv na úspešný predaj

Pri výhradnom  zastúpení sa snažíme našich klientov odbremeniť od celého procesu, ktorý je ako časovo tak aj z odborného hľadiska náročný a pri dnešnej situácii na realitnom trhu si vyžaduje osobitne profesionálny prístup.

Podmienky výhradného zastúpenia klienta

  • Po dohode s klientom  obhliadka predávanej nehnuteľnosti  a  poskytnutie úvodných informácií

  • Po vzájomnej dohode klient podpisuje s našou spoločnosťou zmluvu o exkluzívnom zastúpení  na dobu dohodnutú zúčastnenými  stranami. Minimálna doba je 3 mesiace až 12 mesiacov, podľa kategórie nehnuteľnosti. Obsahom zmluvy sú obchodné podmienky ako predajná cena nehnuteľnosti, forma a výška odmeny, práva a povinnosti zúčastnených strán

  • Zo strany klienta poskytnutie všetkých potrebných informácií a podkladov, ktoré si vyžiadame a sú potrebné pre úspešný predaj a zahájenie procesu predaja

 

Zmluva o exkluzívnom zastúpení klienta je nastavená tak, aby nezväzovala  klienta a dávala pocit rizika, ale aby sme boli schopní poskytnúť klientovi kvalitný profesionálny prístup a právne transparentný proces predaja.

 

Základom úspechu je pravdivá informovanosť.